Kontaktinformasjon


Steinkjer

Telefon

Epost

Daglig leder Tor-Erik Sivertsen 95 29 25 37 tor-erik.sivertsen@sror.no
Administrasjonsleder Anita Mæhre 95 03 95 55 anita.mahre@sror.no
Prosjektleder Rune Heimstad 97 74 53 09 rune.heimstad@sror.no
Prosjektleder Lars Erik Rønning 48 14 02 97  lars.ronning@sror.no
Kontormedarbeider Berit Brovold 91 24 60 47 berit.brovold@sror.no
 
     
Verdal Telefon Epost
Avdelingsleder/Senior prosjektleder Trond Søberg 91 51 52 51 trond.soberg@sror.no
Prosjektleder Lornts Ole Holan  48 94 23 62  lornts.holan@sror.no
Butikkleder Leif Stavrum 91 39 75 19 leif.stavrum@sror.no
Kontormedarbeider Bente Balgård 91 38 23 53

bente.balgard@sror.no

     
Fakturaadresse   faktura@sror.no